Wykrywacze i separatory metali

W zakresie wykrywaczy i separatorów metali nieprzerwanie od 20 lat oferujemy urządzenia firmy Sesotec GmbH ( dawniej firmy S+S). Proponujemy szereg rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu. Urządzenia naszego dostawcy są nieustannie modernizowane tak, aby zapewnić naszym klientom najwyższy dostępny standard w dziedzinie wykrywania i separacji zanieczyszczeń. Podziału urządzeń w odniesieniu do ich funkcjonalności dokonujemy według zastosowania dla dwóch podstawowych grup tj. szeroko rozumianego przemysłu spożywczego oraz przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu W obrębie tych grup proponujemy podział na wykrywacze i separatory metali jako dwie oddzielne kategorii . 

KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube