CO NAPRAWDĘ WYKRYWA RENTGEN

Na ten temat powstało wiele mitów. Zastosowanie rentgena daje możliwość prześwietlania opakowań, których nie można badać wykrywaczami metali , czy sprawdzać magnesami, ale nie oznacza to, że X-ray jest wszystko wykrywającym systemem. Technologia X-ray ma również swoje ograniczenia. Wykrywalność obiektów uzależniona jest od gęstości produktów badanych, od rodzaju i postaci zanieczyszczenia itp. Dobrym przykładem obrazującym złożoność tematu, jest przykład warunkowej detekcji kości w mięsie. Zależy od samych kostek i zawartości w nich Ca jak i od warstwy badanego surowca. Tak naprawdę wiarygodną odpowiedź co może zostać wykryte, a c o nie dają testy, które możemy przeprowadzić.

Widoki z ekranu X-raya przy badaniu przykładowych surowców, w środku widoczne próbniki z zanieczyszczaniami

 

Wykrywane zanieczyszczenia i rodzaje badanych produktów.

Widoki z ekranu X-raya przy badaniu przykładowych surowców, w środku widoczne próbniki z zanieczyszczaniami

 

Czego wykryć X-rayem nie można?

KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube