CZY URZĄDZENIA X-RAY SĄ BEZPIECZNE?

TAK Wiązka promieniowania rentgenowskiego emitowana jest tylko i wyłącznie przy włączonym zasilaniu lampy rentgenowskiej. W urządzeniach nie ma żadnych substancji promieniotwórczych, a odłączenie zasilania elektrycznego wyklucza obecność promieniowania.
Urządzenia wykonane są w taki sposób, aby ich stosowanie wykluczało możliwość niebezpiecznego napromieniowania zarówno osób je obsługujących jak i badanego produktu.

 

Fakty:

  • Efektywna dawka promieniowania dla osób pracujących przy urządzeniu jest około 2,4 razy mniejsza niż norma dopuszczalna
  • Efektywna dawka promieniowania dla produktu badanego w urządzeniu jest około 100 razy mniejsza niż norma dopuszczalna, nie jest więc konieczne nawet specjalnie etykietowanie produktów
KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube