PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKRYWACZE BRAMKOWE DO MONTAŻU NA PRZENOŚNIKACH

Wykrywanie wszystkich metali w zabudowie na przenośnikach, zsuwniach itp.

Do opisanych wykrywaczy możemy zaproponować gotowe zestawy z przenośnikami oraz z odrzutem zanieczyszczonych produktów w wersjach proponowanych przez producenta tych urządzeń lub na przenośnikach wykonywanych pod specyficzne wymagania klienta w naszym zakładzie mechanicznym.

WYKRYWACZE O PRZEKROJU KOŁOWYM DO MONTAŻU NA ZASYPACH GRAWITACYJNYCH SUROWCA, NA SYSTEMACH PODAWANIA RUROWEGO ITP.

Proponujemy urządzenia charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością wykrywania oraz niewielkimi wymaganiami co do miejsca montażu. Oferujemy wersje z częstotliwością pracy 600kHz zapewniającą bardzo wysoką skuteczność wykrywania stali nierdzewnej. Wersję i wykonanie bramki proponujemy odpowiednio do możliwości zabudowy. W przypadku stosowania tego typu urządzeń wykrycie metalu sygnalizowana jest przez alarm na urządzeniu, a w zależności od potrzeb sygnał o wykryciu metalu przekazywany jest do urządzeń współpracujących jak np. maszyny pakującej w celu identyfikacji porcji surowca zanieczyszczonego metalem.

SEPARATORY METALI

SEPARATORY DO BADANIA SUROWCA PODCZAS SPADKU SWOBODNEGO


Oferujemy typoszereg urządzeń dedykowanych do kontroli surowca zasypywanego grawitacyjnie. Dobór wersji urządzenia uzależniony jest od rodzaju surowca badanego, szybkości podawania i wymagań co do skuteczności wykrywania.

RAPID VARIO: urządzenie najprostsze do sprawdzania produktów suchych, z obrotowym zespołem separacji
RAPID 4000: urządzenie z prostym zespołem separacji w wersji zbliżone do wersji Rapid Vario, ale o wyższej skuteczności wykrywania
RAPID 5000: wersja z zespołem separacji pracującym w przekroju kołowym, wersja o higieniczna, pyłoszczelna z opcja łatwego oczyszczania mechanizmu separacji
RAPID 6000, RAPID 8000: wersje dla produktów łamliwych i dużych średnic z obrotowym „koszem” separującym

SEPARATORY DO ZASTOSOWANIA W INNYCH SYSTEMACH PODAWANIA SUROWCA

Dla sprawdzania surowców surowców pompowanych w rurociągach, płynnych, półpłynnych, past, produktów mięsnych itp. w ofercie mamy wersje Liquiscan i Liquiscan VF specjalnie zaprojektowane do tego celu, w tym wersje dedykowane dla przemysłu mięsnego.

KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube