PODSTAWY TECHNOLOGII

W urządzenie X-ray stosowane jest wymuszone promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal rentgenowskich. Fale w tym zakresie są wysokoenergetyczne dzięki czemu mogą łatwo przenikać ciała stałe.

Dzięki takim właściwościom promieniowanie X-ray poza powszechnie znanym zastosowaniem w branży medycznej i znalazło swoje miejsce również w wielu gałęziach przemysłu w postaci detektorów X-ray skutecznie pomagającym w lokalizacji i separacji różnego typu zanieczyszczeń.

Urządzenia X-ray działają na zasadzie badania promieniowania rentgenowskiego emitowanego lampę rentgenowską i przechodzącego przez badany obiekt. Dzięki różnemu poziomowi pochłania tego promieniowania przez różne substancje możliwa jest detekcja obiektów odbiegających poziomem pochłaniania promieniowania X-ray od substancji badanych.

Podstawowe zalety technologii X-ray to:

  • Wykrywanie wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń (odłamki szkła, kamienie, ceramika, rodzaj tworzyw sztucznych,…)
  • Większa czułość wykrywania stali nierdzewnej w porównaniu z wykrywaczami metali
  • Minimalny wpływ formy i położenia zanieczyszczenia
  • Brak spadku czułości spowodowanej efektami produktu (wilgotność, rosa, składniki przewodzące, wibracje, temperatura,…)
  • Brak limitu na opakowania aluminiowe
  • Wykrywanie innych wad produktu
KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube